Risinājums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem

sprints
Dalies

Asistenta pakalpojums ir tikai viens no elementiem plašākā atbalsta pasākumu kopumā, kas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, ir nepieciešami.  Ilgākā periodā Labklājības ministrija ir veikusi dažādus pakalpojuma pilnveidošanas pasākumus, tomēr atrisināt problēmjautājumus, kas saistās ar šī pakalpojuma nodrošināšanu, pagaidām līdz galam nav izdevies.

Projekts, kura mērķis ir uzlabot asistenta pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, tika uzsākts 2020. gada septembrī, ietverot 7 darbnīcu ciklu. To organizēja Valsts kancelejas inovācijas laboratorija kopā ar Labklājības ministriju.

Darbnīcās 8 nedēļas kopā strādāja vairāk nekā 30 dalībnieki, kas visi – katrs savā kapacitātē un lomā – ir pakalpojumu sniegšanas sistēmā iesaistīti. Tie ir vecāki, asistenti, sociālie darbinieki, nevalstiskās organizācijas, Labklājības ministrijas un citu atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji, kuri šajā kopprojektā jeb Inovācijas laboratorijas sprintā ar dizaina domāšanas metodi meklēja risinājumu asistenta pakalpojuma uzlabošanā bērniem ar invaliditāti.  Šāda pieeja paredz ņemt vērā katra iesaistītā pārstāvja pieredzi un viedokli. 

Pagājušā gada decembrī tika noslēgta projekta aktīvā fāze – sprinta dalībnieki nonāca pie 4 iespējamiem risinājumiem jeb prototipiem, kam ir potenciāls uzlabot pakalpojuma sniegšanas efektivitāti. Prototipi modelē gan asistenta darba aprakstu, gan asistenta funkcijas nodrošināšanas inovatīvas formas, pakalpojumu koordinēšanu liekot tam visam centrā.  

Tagad gaidāms nākamais posms – procesā radīto risinājumu jeb prototipu testēšana mērķa auditorijās, ko Labklājības ministrija plāno veikt pavasarī. 

Ziņojums par sprinta rezultātiem pieejams šeit.