Prototipi

Šajā sadaļā dalāmies ar redzamākajiem projektiem, kas īstenoti Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā vai tiek īstenoti ar Inovācijas laboratorijas metodoloģijas atbalstu un projekta vadību

ierēdnis ēno uzņēmēju

ieviests
Ierēdnis ēno uzņēmēju

Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ļauj ierēdnim gūt jaunu pieredzi, paplašināt redzes loku, “iekāpt uzņēmēja kurpēs” un novērtēt, kā attiecīgais regulējums tiek piemērots praksē un ko nepieciešams pilnveidot savā darbā. Dalība iniciatīvā ir vērtīga pieredzes apmaiņa starp publisko un privāto sektoru.

sprints

Risinājums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem

Inovācijas laboratorijā, kur jautājuma būtību virzīja Labklājības ministrija un metodoloģiski vadīja Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija, 8 nedēļas kopā strādāja vairāk nekā 30 cilvēku – bērnu vecāki, bērnu kopēji un asistenti, nevaldības organizācijas, pakalpojumu sniedzēji un ministrijas pārstāvji. Laboratorijas noslēgumā dalībnieki nonāca pie 4 iespējamiem risinājumiem jeb prototipiem, kam ir potenciāls uzlabot pakalpojuma sniegšanas efektivitāti.

atalgojums veselības sistēmā

Ārstniecības personu atalgojuma modelis

Valsts kancelejas inovācijas laboratorijā ir radīts jauns ārstniecības personu atalgojuma modelis, izmantojot dizaina domāšanas pieeju sarežģītās problemātikas risināšanai. Domnīcās piedalījās Valsts kancelejas eksperti, ārsti, māsas, veselības aprūpes nozares darba devēji, augstskolu mācībspēki un veselības aprūpes politikas veidotāji. Jauno ārstniecības personu atalgojuma modeli ieviešot, plānots septiņu gadu laikā sasniegt mērķa algu – divkāršu vidējo atlīdzību.