ieviests
Ierēdnis ēno uzņēmēju

ierēdnis ēno uzņēmēju
Dalies

Dialoga trūkuma starp politikas plānotājiem un uzņēmējiem rezultātā tiek izstrādāti un pieņemti tiesību akti, kas pilnībā nepilda iecerētās funkcijas. Sekas negatīvi ietekmē uzņēmēju, radot lieku administratīvo slogu un neapmierinātību.

Valsts kancelejas Inovāciju laboratorijā tapusī iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ļauj tiesību akta autoram pašam novērtēt radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja, iegūstot nepastarpināto atgriezenisko saikni, lai varētu veikt praksē balstītu izvērtējumu un sadarbībā ar uzņēmēju definēt nepieciešamos uzlabojumus. Savukārt uzņēmējam ir iespēja pašam pieteikt savu problēmu, nepastarpināti piedalīties tās izvērtēšanā un sākt risināšanu tieši ar atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku

2019. gadā iniciatīvai atsaucās 35 uzņēmumi, piedāvājot 98 ēnošanas vietas tādos sektoros kā finanses, enerģētika, lauksaimniecība, zivsaimniecība, izglītība, apdrošināšana, medicīna, sabiedriskā ēdināšana, atkritumu apsaimniekošana u.c. Ēnot savukārt pieteicās 97 ierēdņi no 29 valsts iestādēm.

2019. GADA INICIATĪVAS LAIKĀ UZŅĒMĒJU PIETEIKTO PROBLĒMU UN IETEIKUMU RISINĀJUMI

2020.gada 16. septembrī vairāk kā 40 uzņēmumos viesojās 105 valsts iestāžu pārstāvji no 25 valsts iestādēm.