Vai inovācijas valsts pārvaldē ir iespējamas?

inovācijas laboratorija darba grupa
Dalies

Iedomāsimies situāciju – jums ir kāda ilgstoša un aktuāla problēma, kas jāatrisina, lai uzlabotu gan savu, gan līdzcilvēku dzīves un darba kvalitāti. Jūs esat mēģinājis to risināt dažādos veidos, tomēr šķiet, ka neviena no iepriekš izmantotajām metodēm nav devusi cerētos rezultātus un ir jāmeklē kādi inovatīvi risinājumi vai metodes, bet kur tādas meklēt? Pie kā vērsties pēc padoma?

Lai veicinātu attīstības plānošanas dokumentos, tostarp Valsts pārvaldes reformu plānā 2020, izvirzīto mērķu sasniegšanu un palīdzētu valsts pārvaldei kļūt efektīvākai un mūsdienīgākai, 2018. gada nogalē tika uzsākta Eiropā un Latvijā vēl nebijuša projekta izstrāde – Valsts kanceleja sadarbībā ar PricewaterhouseCoopers SIA (“PwC”) komandu no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada septembrim izveidoja Latvijā pirmo valsts pārvaldes inovācijas laboratoriju. Tās ietvaros, izmantojot inovatīvas metodes, piemēram, dizaina domāšanu (inovatīva pieeja problēmu risināšanā, kas orientēta uz padziļinātu problēmas analīzi, dažādu ideju un risinājumu ģenerēšanu, vairāku prototipu izveidi un testēšanu, kas tiek noslēgts ar inovācijas īstenošanu praksē), tika meklēti mūsdienīgi risinājumi, lai nodrošinātu dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi un atrisinātu gadu gaitā iekrātās “vecās” problēmas. 

Inovācijas laboratorija darbojās trīs pamatvirzienos – cilvēkresursi, administratīvie procesi un valsts pārvaldes tēla un reputācijas veidošana, ar mērķi rast atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, piemēram, kā valsts pārvaldē pilnveidot personāla procesus, mazinot birokrātiju un uzlabojot ikviena valsts pārvaldes darbinieka darba dzīvi, kā mazināt administratīvo slogu, padarot regulējumu saprotamāku gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem un kā piedāvāt pasaules labākajā praksē balstītus risinājumus vērtību iedzīvināšanai valsts pārvaldes darbinieku vidū. 

PwC komanda, kopīgi ar Valsts kanceleju, organizēja vairāk nekā 50 inovācijas laboratorijas darbnīcas un vienu hakatonu, kur piedalījās vairāk nekā 120 cilvēku, lai apmainoties ar idejām, pieredzi un labāko praksi, kopīgi radītu jaunus un inovatīvus risinājumus. Visi jaunie risinājumi tika izstrādāti kopradē ar to nākotnes lietotājiem – iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes darbiniekiem. Šis projekts pierāda, ka atbildes ir meklējamas darot, nevis norādot uz problēmām un atstājot tās bez virzības.

Inovācijas laboratorijas pirmā posma darbības rezultātā tika izstrādāti 16 risinājumu prototipi. Viens no izstrādātajiem prototipiem – “Ierēdnis ēno uzņēmēju” – jau ir īstenots vairākkārtīgi. Šī projekta ietvaros uzņēmējiem ir iespēja pieteikt savu ideju, sasniegumu vai problēmu un uzaicināt ciemos ierēdni no izvēlētas valsts pārvaldes iestādes. Tā rezultātā ierēdņi spēj labāk izprast uzņēmēju izaicinājumus, iedziļināties viņu ikdienas darbībās, kas nākotnē sekmēs lēmumu pieņemšanu atbilstošas valsts politikas veidošanā.

Tāpat, lai sekmētu inovāciju izmantošanu visā valsts pārvaldē, tika izstrādātas administratīvā sloga mazināšanas vadlīnijas. Tās palīdzēs ikvienam valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekam, kurš rūpējas par publisko pakalpojumu, procesu, iniciatīvu un reformu kvalitāti un vēlas to pilnveidot, attīstot iespējami labākos risinājumus, tādejādi atvieglojot iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm, mazinot birokrātisko slogu.

Šeit noteikti vietā ir teiciens – kas meklē, tas atrod! Laboratorijas projekts lieliski parāda to, ka inovācijas valsts pārvaldē ir iespējamas un, iesaistot dažādas sabiedrības grupas, var rast efektīvus veidus, lai radītu ērtus, mūsdienīgus un praktiski pielietojamus risinājumus. PwC komanda ļoti atzinīgi novērtē sadarbību ar Valsts kanceleju un iespēju, projekta ietvaros, dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, lai palīdzētu risināt sabiedrībai būtiskus jautājumus.

Aicinām uzzināt vairāk un noskatīties īsu video par šo projektu šeit: https://www.pwc.com/lv/lv/about/case-studies/inovacijas-laboratorijas-isteno%C5%A1ana.html