Veselības ministrija – iniciatīva rakstiskās saziņas uzlabošanai

uzlabo rakstisko saziņu
Dalies

Nolūkā sekmēt iestādes attīstību Veselības ministrija 2020. gadā izstrādājusi darbības stratēģiju, kuras ietvaros veikti uzlabojumi Dokumentu un personālvadības jomā. “Piektdienas padoms” ir viena no realizētajām iniciatīvām, kura guva lielu atsaucību.

Tika izveidota atsevišķa sadaļa iekštīklā, kur katru piektdienu Dokumentu departaments sniedz informāciju par to, ko varētu uzlabot rakstiskajā saziņā, balstoties uz nedēļas laikā novēroto.

Piektdienas padomi kļuva tik aktuāli un iemīļoti, ka rezultātā tapa 3 mēnešu garš padomu cikls “Moderna vēstule” – 40 minūšu garš labo padomu apkopojums reizi divās nedēļās.  Tika uzaicināti dažādi eksperti, kuri vērtēja esošo saraksti un veidoja diskusiju, lai sarakste kļūtu moderna, vienkārša un orientēta uz lasītāju.

Pēc šī cikla tiek veidota arī “Stila rokasgrāmata”, kurā tiks iekļautas sagataves dažādiem sarakstes formātiem, lai darbiniekam ir pieejami konkrēti paraugi ar ieteikumiem katra formāta vajadzībām.

Plašāka informācija: 

Baiba Brasliņa
Departamenta direktore
+371 67876017
baiba.braslina@vm.gov.lv