Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju elektronisko kvīšu automātiska nodošana VID

e-kvits
Dalies

Risinājums, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem kvīšu par sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem reģistrēšanu digitāli, un to datu automātisku nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, sagatavojot pārskatus par e-kvīšu izlietojumu, var katrai kvītij norādīt, vai pacients ir izteicis vēlmi, ka viņam izrakstītā kvīts tiek iekļauta Gada ienākumu deklarācijā kā attaisnoto izdevumu dokuments – pēc kā attaisnoto izdevumu kvītis EDS tiek automātiski pievienotas izveidotajās Gada ienākumu deklarācijās.

E-kvīšu risinājums ļauj ātri iesniegt attaisnoto izdevumu maksājuma dokumentu datus EDS, neveicot garas un apgrūtinošas čeku datu ievades un reģistrēšanas funkcijas – visi pārskatam par e-kvīšu izlietojumu nepieciešamie dati jau ir pieejami medicīnas pakalpojuma sniedzēja uzskaites sistēmā.

Rezultātā ir ievērojami samazināts laiks un finanšu resursi – nodokļu maksātājiem gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī samazinās papildu izdevumi kases aparātu un sistēmu iegādei, kas būtu nepieciešami izsniedzot tradicionālos čekus par pakalpojumiem.