Darba metodes​

Inovācijas laboratorijas darba pamatā ir dizaina domāšana – fokusēta koncentrēšanās uz klientu vajadzībām, radot lietotājam piemērotāko risinājumu jeb nepārtraukta “iekāpšana lietotāja jeb klienta kurpēs”. Līdzās dizaina domāšanas filozofijai un metodoloģijai Inovācijas laboratorija izmanto dinamiskās izstrādes (Agile) jeb iteratīvās pieejas principus – risinājumi  netiek veidoti, cenšoties atrisināt visu uzreiz, bet darot visu pakāpeniski, kā arī seko LEAN principiem, domājot par nepārtrauktu pilnveidošanos un nevajadzīgu darbību likvidēšanu.

Primāri laboratorija vēlas veicināt kopradi un komandas darbu valsts pārvaldē, kas nepieciešami dažādu starpdisciplināru problēmu risināšanai. Pirmā projekta ietvaros tika radīts praktisks metodoloģisks materiāls – vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai”, kurā apkopotas gan Inovācijas laboratorijas darbā izmantotās metodes un rīki (2. nodaļa materiālā), gan arī radīts ieskats tajā, kā izveidot inovācijas laboratoriju publiskajā sektorā (3.nodaļa).

Tāpat tika izstrādāta arī rokasgrāmata “Kā plānot, īstenot un noslēgt inovācijas sprintu” kas ir metodoloģisks pamats tam, kā būtu īstenojams viens inovācijas procesa sprints jeb intensīvs darba posms, kas balstīts dizaina domāšanas un koprades pieejā un kura laikā kādam izaicinājumam tiek meklēts risinājums, bet noslēgumā izveidots prototips ar potenciālu tikt testētam tālāk un mērogotam.

Metodoloģija

Laboratorijas darba metodoloģijas pamatā ir dubultais dimants – dizaina procesa modelis, kuru formulējusi Britu dizaina padome un kuru kopš 2005.gada plaši pasaulē izmanto dažādās disciplīnās dizaina domāšanas procesa nodrošināšanai.

Saskaņā ar Dubultā dimanta modeli dizaina domāšanas procesu iedala 2 “dimantos”. 

Pirmais veltīts tam, lai atrastu “pareizo problēmu”, bet otrais – lai to risinātu “pareizā” veidā. Dubultais dimants vizuāli veidots no procesa attēlojuma, vizualizējot, ka abos posmos sākumā jāpielieto diverģenta domāšana (paplašina redzeslauku) un tad konverģenta domāšana (domāšanas sašaurināšana/fokusēšana). Vairāk par to var lasīt šeit.

Kā praksē darbojas Inovācijas laboratorija?

Inovācijas laboratorija darbojas sprintos jeb īsteno terminētus projektus, kuru uzdevums ir risināt konkrētus izaicinājumus jeb problēmsituācijas, piesaistot dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī ekspertus no citiem sektoriem. Līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos Inovācijas laboratorijas dalībnieki regulāri mainās, atkarībā no risināmās tēmas un izaicinājuma. Visi laboratoriju dalībnieki piedalās darbnīcās un veic mājasdarbus, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu, brīvprātīgi un papildus savām ikdienas darba aktivitātēm.

2019. gadā notika 11 sprinti jeb apmēram 50 koprades sesijas, kurās piedalījās (dažādās lomās) vairāk kā 150 dalībnieku. Koprades rezultātā tika izstrādāti 16 prototipi jeb risinājumu projekti, kas testēti laboratorijā un kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī reālā vidē pilotprojektu veidā. Piemēram, viens no prototipiem jau kļuvis labi pazīstams un ir atzinīgi novērtēts – tā ir Ekonomikas ministrijas organizētā aktivitāte “Ierēdnis ēno uzņēmēju”. Tāpat ievērību ir guvuši divi sprinti – kopā ar Veselības ministriju un Labklājības ministriju, kuru laikā abām ministrijām ir sniegts metodoloģiskais atbalsts.