Inovācijas laboratorija

2018. gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sākotnēji izveidoto trīs laboratoriju mērķis bija kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā, radot prototipus dažādu izaicinājumu pārvarēšanai. 2019. gadā Valsts kancelejas vadībā darbojās 3 starpdisciplināras laboratorijas, kurās tika izmēģinātas dažādas jaunas koprades darba metodes:

  • administratīvā sloga mazināšanai,
  • stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai un
  • valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai (vērtību iedzīvināšanai praksē).


Līdz ar pirmā projekta noslēgumu 2019. gada nogalē #GovLabLatvia no 3 laboratorijām ir transformējusies uz vienu kopīgu Valsts kancelejas inovācijas laboratoriju, kuras misija ir attīstīt inovācijas kultūru valsts pārvaldē, palīdzēt valsts pārvaldes iestādēm rast risinājumus sarežģītām problēmām, izmantojot inovatīvas metodes.

Inovācijas Laboratorija

Valsts kancelejas inovācijas laboratorijas vīzija

inovacijas laboratorijas misija
  • Inovācijas laboratorija kā virzītājspēks izmaiņām valsts pārvaldē strādājošo domāšanā, attieksmē un uzvedībā, lai izmantotu dizaina domāšanas pieeju rīcībpolitiku, pakalpojumu un procesu izveidē un pilnveidē.
  • Inovācijas laboratorija kā droša un motivējoša vide eksperimentiem un kopradei, lai attīstītu lietojamus risinājumus esošajām problēmām un jaunām vajadzībām
  • Inovācijas laboratorija kā inovācijas vēstnesis un paraugs citām valsts pārvaldes iestādēm inovāciju vadīšanā.

Kāpēc ir nepieciešama laboratorija?

Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi. Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai.

Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru. Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar Inovāciju laboratorija aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas stimulēt nepieciešamos pārmaiņu procesus.

Šobrīd laboratorija darbojas projekta formā.