Meklē risinājumu asistentu pakalpojuma bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem efektīvai nodrošināšanai

labklājības ministrijas sprints
Dalies

Pagājušajā gada pašā izskaņā tika noslēgts aktīvā darba posms Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas kopprojektā – inovācijas laboratorijas sprintā, kur ar dizaina domāšanas metodi tika  meklēts risinājums asistenta pakalpojuma uzlabošanā bērniem ar invaliditāti. Tagad projektā gaidāms nākamais posms – procesā radīto risinājumu jeb prototipu testēšana mērķa auditorijās, ko Labklājības ministrija plāno veikt pavasarī. 

Asistenta pakalpojums, lai arī šķiet vienkāršs pirmajā mirklī, patiesībā ir sarežģīts gan pēc savas dabas, gan iespēju nodrošināšanas. Pašreizējā situācijā vienam bērnam var būt pat 3 vai vairāk asistentu katrs no savas institūcijas un ar savu kompetenci. Bērniem tas ir emocionāli izaicinoši, vecākiem tas prasa arī administrēšanas spējas, bet pakalpojuma nodrošinātājiem ir jāspēj redzēt sistēmu kopumā un atrast vislabāko individuālo risinājumu no visām iespējām. 

Inovācijas laboratorijā, kur jautājuma būtību virzīja Labklājības ministrija, metodoloģiski vadīja Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija, 8 nedēļas kopā strādāja vairāk nekā 30 cilvēku – bērnu vecāki, bērnu kopēji un asistenti, nevaldības organizācijas, pakalpojumu sniedzēji un ministrijas pārstāvji. Laboratorijas noslēgumā dalībnieki nonāca pie 4 iespējamiem risinājumiem jeb prototipiem, kam ir potenciāls uzlabot pakalpojuma sniegšanas efektivitāti. Prototipi modelē gan asistenta darba aprakstu, gan asistenta funkcijas nodrošināšanas inovatīvas formas, pakalpojumu koordinēšanu liekot tam visam centrā.  

Asistenta pakalpojums ir tikai viens no elementiem plašākā atbalsta pasākumu kopumā, kas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, ir nepieciešami.  Ilgākā periodā Labklājības ministrija ir veikusi dažādus pakalpojuma pilnveidošanas pasākumus, tomēr atrisināt problēmjautājumus, kas saistās ar šī pakalpojuma nodrošināšanu, pagaidām līdz galam nav izdevies. Lielākais izaicinājumi ir nodrošināt koordinētu atbalstu pēc būtības, kurā sadarbojas dažādu nozaru pārstāvji ar vienotu mērķi – sniegt atbalstu bērnam ar invaliditāti un viņa ģimenei.

Labklājības ministrija turpina darbu, lai pēc iespējas efektīvi izmantotu Inovācijas laboratorijas sprinta idejas tā, ka asistenta pakalpojums kļūst jēgpilnāks un pieejamāks bērniem un viņu vecākiem. 

Ziņojums par sprinta rezultātiem pieejams šeit.