Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija organizē sprintu “Nākotnes birojs”

sprints nākotnes birojs
Dalies

Valsts kancelejas laboratorija sadarbībā ar “Design Elevator” organizē sprintu, lai koprades procesā virzītu pārmaiņas nākotnes darba vides veidošanai un attīstīšanai, ņemot vērā pandēmijas sekmēto pāreju uz attālināta darba modeli.

Notiekot pārejai no ierastā darba uz attālinātu, noticis transformācijas process visās jomās un līmeņos gan profesionālajā, gan privātajā laukā. Taču, neskatoties uz bažām un neskaidrībām, dzīve rit savu gaitu. Valsts pārvaldē ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, kas saistītas ar darba formu un tā organizēšanu, attiecīgi – arī ar pārmaiņām, kuras prasa sagatavošanos, tostarp līdzsvara atrašanu starp zaudējumiem un ieguvumiem, jo pārmaiņas pieņemt nav viegli. Piemēram, palielinoties attālinātā darba īpatsvaram, gaidāms izmantoto telpu platību samazinājums, vienlaikus – samazinoties iedzīvotāju mobilitātei, ir potenciāls CO2 izmešu apjomu samazināšanai. Viens no mērķiem ir panākt, ka 2027. gadā vismaz 80% valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto ir iespēja strādāt attālināti.

Sprinta mērķis ir izveidot ceļakarti (rokasgrāmatu) valsts pārvaldes iestādēm, kā attīstīt nākotnes darba vidi, kas ietver arī to, ka  Valsts pārvalde kļūst pieejamāka Latvijas reģionos. Strādāt publiskajā sektorā iespējams arī, ja cilvēks dzīvo ārpus Rīgas un Pierīgas, kas paredz, piemēram, kopstrādes telpu veidošanu reģionos. Sprints tiek organizēts, izmantojot kopradi, ņemot vērā lietotāju perspektīvu. 

Sprinta komandu veido Vadības grupa, kuru pārstāv Valsts kancelejas direktora vietniece Inita Pauloviča un Valsts Nekustamie īpašumi priekšsēdētājs Andris Vārna, Renārs Lūsis  (VDI), Ieva Braunfelde (FM) u.c., un Dizaina komanda, kuras sastāvā ir Dace Gaile (EM), Barbara Freiberga (Latvijas Dizaina padome), Ērika Gromule (VK) u.c.

Sprints tika uzsākts aprīļa vidū, process iekļaus 4 koprades darbnīcas, kas norisināsies līdz jūlijam.