Notikusi jauniešu darbnīca

valsts kancelejas inovācijas laboratorija
Dalies

2019. gada 3. jūlijā #GovLabLatvia valsts pārvaldes tēla un reputācijas inovācijas laboratorijā darbojās aktīvi jaunieši. Izmantojot dizaina domāšanu, tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kāda šobrīd ir valsts pārvaldes jauniešu acīm un kādai tai būtu jābūt? Jaunieši norādīja, ka valsts pārvalde ikdienā šķiet sarežģīta un jauniešiem nesaprotama, taču viņi tajā pašā laikā novērtēja to, ka tā strādā sabiedrības labā un ir vērsta uz attīstību.

Kopīgi tika apzināti galvenie izaicinājumi, meklētas un analizētas problēmas, ģenerētas idejas un izveidoti risinājumi prototipu veidā. Latvijas jauniešiem ir savs viedoklis par valsts pārvaldi, viņi ir gatavi iesaistīties un sniegt savas idejas un risinājumus valsts pārvaldes pilnveidošanā. Foto mirkļi no pasākuma atrodami šeit.