Noticis kopīgs laboratoriju pasākums

kopīgs laboratoriju pasākums
Dalies

2019. gada 25. aprīlī vairāk kā 30 līdzšinējie laboratoriju dalībnieki tikās klātienē, lai apmainītos viedokļiem un diskutētu par līdz šim paveikto un tālāko laboratoriju darbu. Ikdienā katra laboratorija darbojas atsevišķi (tiekoties darbnīcās, kuras norisinās ik pēc 2 nedēļām), tādēļ šāda kopīga tikšanās ļāva apmainīties ar pieredzi un rosināt sinerģiju visu trīs laboratoriju starpā. Pasākuma laikā katras laboratorijas vadītāja iepazīstināja ar līdz šim radītajām prototipu idejām, un kopīgi tika apspriesti dalībnieku līdzšinējie ieguvumi no līdzdarbošanās laboratorijās. Tāpat tika diskutēts par laboratoriju ietekmi uz valsts pārvaldes inovācijas kultūru t.sk. arī runāts par to, kā dažādi organizāciju hierarhijas līmeņi mijiedarbojas, veicinot vai gluži otrādi – bremzējot inovāciju.