Ko par #GovLabLatvia raksta OECD?

Ko par GovLabLatvia raksta OECD?
Dalies

Laboratoriju sekmīgā izveidē līdzdarbojas arī OECD (t.sk. arī inovāciju vienība – OPSI jeb Observatory of Public Sector Innovation). Šeit iespējams iepazīties ar OECD rakstu angļu valodā “How Latvia is using the OECD Declaration on Public Sector Innovation to accelerate innovation”, kas atskatās arī uz 26.jūnijā notikušo darbnīcu augstākā līmeņa vadītājiem.