Izstrādātas vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai

administratīvā sloga mazināšana
Dalies

Ministru kabinets 2019. gada 20. augustā pieņēmis lēmumu ar 2019. gada 1. novembri ieviest Nulles birokrātijas pieeju tiesību aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē. Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem, un tās īstenošanas rezultāti atkarīgi no ikviena tiesību aktu projektu autora zināšanām, gatavības līdzdarboties ar mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī no spējām domāt radoši un attīstīt jaunus risinājumus. Lai palīdzētu ikvienam valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē strādājošajam kvalitatīvi aprēķināt administratīvo slogu, atbilstības izmaksas un attīstīt iespējami labākos risinājumus, Valsts kanceleja #GovLabLatvia laboratorijā ir izstrādājusi praktiskās vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai” (t.sk. pielikums).