Inovācijas laboratorijas rokasgrāmata “Kā plānot, īstenot un noslēgt inovācijas sprintu”

vadlīnijas inovāciju radīšanai
Dalies

Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija ir izveidojusi rokasgrāmatu, kas būs metodoloģisks pamats tam, kā būtu īstenojams viens inovācijas procesa sprints jeb intensīvs darba posms, kas balstīts dizaina domāšanas un koprades pieejā un kura laikā kādam izaicinājumam tiek meklēts risinājums, bet noslēgumā izveidots prototips ar potenciālu tikt testētam tālāk un mērogotam. 

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt praktisku priekštatu par darba principiem, procesiem, lomām, kas būtu jānodrošina, lai inovācijas process norisinātos sekmīgi, konstruktīvi un kvalitatīvi.

Vienlaikus jāuzsver, ka šajā materiālā aprakstītais nav uzskatāms par vienīgo izmantojamo pieeju, kas nodrošinātu inovācijas laboratorijas vai jebkuras citas inovācijas vienības formas darbu. Šī rokasgrāmata balstīta tikai un vienīgi uz Valsts kancelejas līdzšinējās Inovācijas laboratorijas praktisko darbu un gūtajām atziņām – īpaši no 2020. gadā īstenotajiem sprintiem, kuru ietvaros tika sniegs metodoloģisks atbalsts Veselības ministrijai jauna ārstniecības personu atalgojuma modeļa izstrādē un Labklājības ministrijai jautājumā par «mūžīgajiem bērniem» un to vecākiem nepieciešamo asistentu atbalstu.

Aicinām lasīt un iedvesmoties iniciatīvu virzīšanai, kuru mērķis ir risinājuma rašana samilzušām problēmām, kuras nav izdevies atrisināt ar ierastām metodēm!