Eksperimentēšanas vadlīnijas Latvijas publiskajam sektoram

eksperimenti inovācijā
Dalies

Balstoties sadarbības pieredzē ar Somijas Ministru prezidenta biroju eksperimentēšanas kultūras attīstīšanā, Demos Helsinki ir izstrādājis Eksperimentēšanas vadlīnijas. Tās tapušas ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts kancelejas Inovācijas laboratoriju un OECD Publiskā sektora inovācijas observatoriju (OPSI). 

Eksperimentēšanas vadlīnijas ir liels solis ceļā uz vienotu eksperimentēšanas kā metodes izmantošanu  Latvijas publiskajā sektorā.

Šo vadlīniju ietvaros eksperiments un eksperimentēšana ir definēts kā strukturēts process, kura ietvaros  izmēģināt jaunas politikas idejas – tās atrast, prototipēt un testēt, pirms īstenot praksē. Un tikpat svarīgi ir eksperimentēšanu veidot kā publiskā sektora politikas daļu – procesu, kurā mācāmies atrast labāko iespējamo risinājumu kādam izaicinājumam vai problēmai. 

Vadlīnijās tiek izvērtēts un izskaidrots teorētiskais pamatojums tam, kāpēc eksperimentiem ir tik liela nozīme 21. gadsimta izaicinājumu apstākļos, vienlaikus piedāvājot pieejamās metodes un rīkus. Šo jauno pieeju, procesu un rīku ieviešana paredz nepārtrauktu mācīšanās procesu. 

Lai izmantotu eksperimentēšanas iespējas, ir jāmaina ikdienas domāšana un ierastā prakse. Eksperimentēšana nozīmē jaunu metožu izmantošanu un jaunu darbības modeļu izstrādi strauji mainīgos apstākļos. Eksperimentēšana nozīmē arī būt atvērtam. Piemēram, ieklausīties inovācijas entuziastu pieredzes stāstos, lūgt un pieņemt atbalstu no politisko lēmumu pieņēmējiem, tostarp, meklējot un piesaistot finansējumu ideju īstenošanai.

Attīstot eksperimentēšanas kultūru publiskajā sektorā, iespējams izmantot inovāciju sniegtās priekšrocības jeb nodrošināt jēgpilnākus, efektīvākus pakalpojumus un labāk kalpot Latvijas iedzīvotājiem.

Eksperimentēšanas vadlīnijas Latvijas publiskajam sektoram pieejamas šeit.