Aizvadīta otrā OECD ekspertu vizīte laboratorijās

tikšanās ar OEDC
Dalies

27. jūnijā #GovLabLatvia laboratorijās viesojās OECD eksperti (Projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman)). No rīta norisinājās kopīga darbnīca visu laboratoriju dalībniekiem par to, kā veicināt prototipu ieviešanu. Savukārt pēcpusdienā tika organizēta darbnīca augstākā līmeņa vadītājiem par to, kā veicināt inovācijas kultūru savās iestādēs.