Kas ir “sprints” un ar to saistītie termini inovācijā?

Dalies

Inovācijas pasaulē par “sprintu” tiek dēvēts intensīvs darba posms – aptuveni 1,5 – 3 mēneši, kura laikā pieteiktajai problēmai tiek meklēts risinājums, noslēgumā izveidots prototips ar potenciālu būt testētam un mērogotam. Problēmas īpašnieks saņem laboratorijas atbalstu inovācijas procesa virzībā. Savukārt “sprinta koordinators” ir persona no laboratorijas puses, kura koordinē sprinta norisi. Uz konkrēto sprintu pēc nepieciešamības tiek izveidota “sprinta kodolgrupa” jeb vadības komanda, kas sastāv no laboratorijas komandas un problēmas īpašnieka pārstāvjiem. Tā pieņem stratēģiskus lēmumus par konkrētā sprinta virzību, analizē procesu, piedalās procesa pilnveidē utt.