Kas ir “dubultais dimants”?

dubultais dimants
Dalies

Termins “dubultais dimants” apzīmē dizaina procesa modeli, kuru kopš 2005. gada plaši popularizējusi Lielbritānijas Dizaina padome. Modelis simbolizē divus dimantus – pirmo, kurš vērsts uz pareizo problēmu atrašanu, otro – pareizo problēmu risināšanu. Kopumā šis modelis iekļauj četrus galvenos posmus: izpēti, problēmas defininēšanu, ideju izstrādi, prototipēšanu un testēšanu. “Dubultais dimants” ir vienkāršs, taču izcils veids, kā organizēt dizaina procesu konstruktīvā veidā.