Vidzemes Inovāciju nedēļa – ar skatu gaišākā nākotnē

Vidzemes Inovāciju nedēļa 2021
Dalies

Inovācijas laboratorija  jau otro gadu piedalās Vidzemes inovāciju nedēļā, kas ir lieliska iniciatīva inovāciju ekosistēmas sekmēšanai – rādot labās prakses piemērus un diskutējot par problemātiku, izaicinājumiem un iespējām. 

Šogad izvēlējāmies tēmas, kas atspoguļo dizaina metodes pielietošanas ieguvumus, aicinot interesentus uz semināru “21. gadsimta pieeja valsts pakalpojumu pilnveidē” un darbnīcu “Dziļās klausīšanās spēks valsts komunikācijā ar iedzīvotāju”.

Velns slēpjas detaļās

2020. gadā Inovācijas laboratorijā ar dizaina metodes palīdzību tika meklēts risinājums atbalsta sistēmas jeb asistenta pakalpojuma uzlabošanai bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Šī Labklājības ministrijas un laboratorijas kopprojekta diskusijās starp dizaina domāšanas darbnīcu jeb sprinta dalībniekiem atklājās, ka problēmas un izaicinājumi bija zināmi jau iepriekš, un tomēr vislielākās pārmaiņas notika iesaistīto savstarpējā izpratnē par tēmas komplicēto kontekstu, par iesaistīto pušu loku, par katra lomu un nodomiem. Sprinta dalībniekiem bija iespēja saskatīt reālu cilvēku un viņa izaicinājumus, neatkarīgi vai dalībnieks pārstāv valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju vai ir vecāks bērnam ar invaliditāti. Kopīgās sarunās tika gūta pārliecība, ka nodoms un mērķis ir kopīgs. Spēja patiesi sadzirdēt un tikt sadzirdētam samazināja saspīlējumu un neuzticību iesaistīto pušu starpā. Viena no atziņām, izmantojot dizaina domāšanu, ir ka metode pati par sevi nenodrošina veiksmīgu rezultātu. Kā jau labi zināmajā teicienā “velns slēpjas detaļās”, un šajā gadījumā ar detaļām domāju prasmi klausīties.

Klausīties nolūkā sadzirdēt potenciālu

Reizēm problēmas risināšanas procesā tieši komunikācija rada šķēršļus, pārpratumus un neizpratni. Tādēļ spēja klausīties – klausīties patiesi, ar interesi – klausīties dziļi, ir otrs temats jeb mūsu gadījumā darbnīca, kurā iesaistījām Vidzemes inovācijas nedēļas apmeklētājus.

Diskutējām, ka komunikāciju veido runāšana un klausīšanās un ka sarunas iznākums bieži vien ir atkarīgs ne tik daudz no tā, ko es pateicu, bet gan – kā es sadzirdēju.

Rosinājām aizdomāties par veidu, kā klausāmies. Runājām par četriem klausīšanās līmeņiem – ieraduma, faktu, empātijas un topošās nākotnes līmeni. Diskutējām, ka klausīšanās, kas ir tik ikdienišķa lieta, var būt labākā dāvana, ko varam pasniegt otram katru dienu. Iedomājieties, kā tas būtu, ja kāds jūsos klausītos ar nodomu sadzirdēt jūsu potenciālu!

Inovācijas entuziastu pulks aug

Vidzemes Inovāciju nedēļa priecēja ar novērojumu, ka inovācijas interesentu tīkls arvien paplašinās. 70% no Inovācijas laboratorijas organizētā semināra un darbnīcas apmeklētājiem bija pārstāvji no valsts un pašvaldību iestādēm, kas pastāvīgi meklē atbildi uz jautājumu – ko un kā darīt labāk. Publiskais sektors arvien vairāk saskaras ar kompleksām problēmām, un, risinot sarežģītus jautājumus, būtiska ir sinerģijas veidošana starp publisko un privāto sektoru, kas pozitīvi ietekmē zināšanu un prasmju apmaiņu – labu augsni inovācijām.